ENTOMOLÓGIA pre začiatočníkov - ako začať?

---------------------------------------------------------------------------
Na stránkach sa už nepracuje, lebo sú vytvorené nové a rozsiahlejšie strány.
Všetky informácie z tohto webu sú aj tam. A nielen tieto.
Na nové stránky sa presuniete po kliknutí na odkaz:
entomologia.eu

---------------------------------------------------------------------------

K napísaniu týchto stránok ma inšpirovalo viac ľudí, ktorí mi kládli nasledovné respektíve podobné otázky:
"Ako začať, keď sa chcem venovať entomológii?"
"Čo si zaobstarať?"
"Kde sa dá kúpiť materiál potrebný na zber a uchovávanie zbierok?"


Musím upozorniť čitateľov, že tvorbou stránok som si nakládol za cieľ podať vyčerpávajúci a kompletný prehľad o entomológii, zbere a preparácii hmyzu. Na to slúžia iné publikácie. Chcem len záujemcom o entomológiu podať pár informácií o tom ako začať. Je samozrejme toľko iných možností, techník a postupov, čo nie je v žiadnom prípade možné vtesnať do týchto pár stránok.
Stránky budem postupne dopľňať a rozširovať. Na konci každej stránky je dátum poslednej aktualizácie stránok.


Začíname s entomológiou.

V prvom rade treba vedieť čo ma zaujíma. Či sa chcem venovať chytaniu motýľov (Lepidoptera), alebo chcem zbierať chrobáky (Coleoptera), koníky a kobylky (Orthoptera) a iný lezúci poprípade skáčuci hmyz. Hoci začínajúci entomológ v podstate zbiera všetko. K samotnej špecializácii dôjde postupom času sám.
Aj ja dodnes ochraňujem v škatuliach zopár motýľov a iného hmyzu, ktorý som zbieral ešte ako chlapec.

Na týchto stránkach sa chcem venovať hlavne zbieraniu hmyzu z radov ako Coleoptera a Orthoptera, nie je však vylúčené, že sem postupom času nepridám aj informácie pre zberateľov motýľov, ktorý sú v entomologickej spoločnosti vo väčšine.

Podľa toho čo chcem chytať vyzerá aj výbava entomológa, ktorú si berie zo sebou. Postupom času, ak táto záľuba vydrží, na nejakej budúcej expedícii je dobré mať všetko. Ale to už ťahá zo sebou človek peknú váhu materiálu.

Začiatky sú však jednoduché. Väčšina začínajúcich záujemcov o entomológiu si domov prinesie v nejakej nádobke rôzny hmyz. Už tým, že sa do prírody vybral a mal zo sebou nádobku do ktorej si vložil živý hmyz bol urobený prvý krok. Takže ako prvé treba si zaobstarať nádobky, takzvané smrtičky. Do týchto nádobiek si budeme vkladať hmyz a pokiaľ ho nechceme doma pozorovať živý v teráriu, ale chcem si ho založiť do zbierky. Na začiatok stačí aj jedna, pokiaľ ideme len na jednu lokalitu. Pokiaľ sa presúvam na viac lokalít, treba mať nachystaných viac smrtičiek, aby sa nám nepomiešal materiál z rôznych lokalít. A samozrejme označené, aby som ich vedel neskôr priradiť k správnej lokalite.

Aké použiť nádobky na smrtičky?

  • Ukážka smrtičiek
  • Na obrázku vidíme ukážku rôznych možností smrtičiek. Od profesionálnej úplne vľavo až po jednoduché nádobky od krmiva pre akváriové ryby a nádobky od kinofilmu.
  • Smrtička profi1
  • Smrtička profi2
  • Ukážka profesionálnych smrtičiek:
  • Vľavo smrtička 250ml s korkovou zátkou. Zátka na nylonovom špagáte so žltou vlajkou - pre prípad, že vypadne z vrecka, ľahko sa hľadá.
  • Vpravo dve smrtičky s objemom 1dcl. Skrutkovacia zátka nahradená zátkou zo šumivého Celaskonu. Rýchle sa dá otvoriť a zatvoriť.

Na smrtičky sa môžu použiť rôzne plastové nádobky od liekov s veľkosťou približne 1 dcl. Takáto malá nádobka stačí na väčšinu u nás chytaného hmyzu.
Postupne pri použití takýchto začiatočníckych smrtičiek, zistíte, aké sú ich chyby. Najväčšou nevýhodou je dlhý závit. Klasická smrtička má totiž korkovú zátku. Je to kvôli tomu, aby sme dokázali smrtičku rýchle otvoriť a aj zatvoriť. V prípade dlhého závitu sa môže stať, že hmyz sa snaží utiecť a lezie smerom hore. Môže sa dostať pod viečko, ktoré zatvárame a týmto viečkom si ho poškodíme. Musím však upozorniť, že nie každá plastová nádoba je vhodná ako smrtička, pretože octan etylnatý môže niektoré plasty leptať. V takom prípade sa môže stať, že nám nalovený hmyz zlepí naleptaná umelá hmota. Preto je dobré si plast najprv odskúšať a to tak, že naň kvapneme octan etylnatý a necháme dlhšie pôsobiť. Ak nám nádobu naleptá plast nie je vhodný. Na stredne veľké smrtičky sú vhodné 1dcl plastové nádobky kde sa skrutkovací uzáver nahradí zátkou zo šumivého celaskónu. Na nádoby 250ml sa použije korková zátka. Aby sme zátku nestratili, je dobré si ju pripevniť na šnúrku o hrdlo nádoby. Nádoby, ktoré sú odolné octanu etylnatému a sú vhodné na smrtičky je možné objednať cez stránku: www.entomology.skNádobu na smrtičku máme, čo ďalej?

Do smrtičky potrebujeme dať niečo čo nasiakne smrtiacou látkou, ku ktorej sa dostaneme neskôr.

Môžete si vybrať z nasledovných materiálov:

Keď už máme pripravenú smrtičku, treba si zabezpečiť látku na smrtenie hmyzu. Najpoužívanejšou látkou je octan etylnatý. Táto látka sa používa pre jej vlastnosti. Nie je hygroskopický, nevysušuje hmyz a rýchlo ho usmrcuje. Do smrtičky stačí pár kvapiek.
Octan etylnatý sa dá kúpiť napríklad na www.entomology.sk.
Zásadne nepoužívať na smrtenie benzín, lieh, alkohol a riedidlá. Alkohol spôsobuje kŕč, a hmyz zostane v tejto kŕčovej polohe aj po smrti a nedá sa dobre vypreparovať. Hovoríme o tzv. "cvičiacom" preparáte. Iné rozpúšťadlá môžu zase zmeniť farbu jedinca.
Máme smrtičku a môžeme sa vybrať do prírody na svoje prvé entomologické zbery.

Piliny do smrtičky

Ako som písal vyššie v tejto časti sa budem venovať príprave pilín do smrtičky. Prečo príprave? Použiť jednoducho obyčajné piliny nie je vhodné z niekoľkých dôvodov. Samotné neupravené piliny nám môžu po krátkej dobe spôsobiť splesnutie naloveného hmyzu. Ak k tomu nestihne dôjsť, určite bude hmyz znečistený malými čiastočkami prachu od pilín.

Takže ako postupovať:

Výber pilín
V podstate to ani nie sú piliny ale hobliny. Samozrejme nie veľké, ich rozmer je tak 5x5mm.
Drevo je najlepšie listnaté, ihličnaté môže mať v sebe živicu, ktorá by mohla polepiť hmyz.
Piliny sa dajú kúpiť napríklad v predajni s exotickými zvieratami. Mali by byť už oprané od drobných častí, len ich treba namoriť.
Úprava pilín
Najprv piliny preosejeme cez sito. Je to kvôli tomu, aby sme sa zbavili drobných čiastočiek, ktoré nám môžu "zaprášiť" nalovený hmyz. Ak sme si ich kúpili v "drobnochove" môžeme túto procedúru vynechať. No odporúčam, predsa len ešte preosiať jemnejším sitom.
Poslednou procedúrou je namorenie pilín, proti plesni. Do vedra rozriedime Lastanox alebo Bochemit, do neho nasypeme piliny. Po nasiaknutí piliny vyberieme, rozprestrieme na papier a necháme na slnku uschnúť. Namorené piliny si odložíme do väčšej uzavretej nádoby.

Takto pripravené piliny sa už môžu používať. Do smrtičky si ich naplním do 1/3.

Pokiaľ nemáte možnosť a priestory (piliny sú všade naokolo) upraviť si piliny sami, môžete ich kúpiť aj cez internetový obchod www.entomology.sk

Ako usmrtiť iné druhy hmyzu?

Častou otázkou je, ako usmrtiť hmyz. Vyššie popísaná metóda je vhodná na usmrcovanie hmyzu z radu Coleptera, Orthoptera. Ako je to z motýľmi, muchami, osami, poprípade hmyzom z iného radu? Každý rad má svoje špecifiká. Je to dané hlavne stavbou tela. Pokial je hmyz pokrytý pevnou kutikulou je možné ho usmrtiť v smrtičke. No je hmyz ktorý by sa takýmto spôsobom poškodil. Najlepším príkladom sú motýle. Motýľom by sa v smrtičke krídla nielen ošúchali, ale aj olámali. Navyše aj v každom rade existujú vínimky z obvyklých postupov. Platí to aj pre rad chrobákov Coleoptera.

Postup pre jednotlivé rady (výber radov s ktorými sa začínajúci entomológ stretne najčastejšie):

rad: Blanokrídlovce (Hymenoptera)
Blanokrídlovce sú mimoriadne citlivé na octan etylnatý. Vzhľadom k tomu, že sa obvykle lovia do sieťky a pretože veľa druhov z tohto radu má žihadlo, najjednoduchšia metóda ako usmrtiť tento hmyz je kvapka octanu na hlavu v sieťke.
rad: Dvojkrídlovce (Diptera)
O dvojkrídlovcoch platí to isté čo sa týka citlivosti na octan a tiež sa usmrcujú kvapkou octanu v sieťke.
rad: Vážky (Odonata)
Vážky sa tiež usmrcujú kvapkou octanu v sieťke.
rad: Modlivky (Mantodea)
rad: Rovnokrídlovce (Orthoptera)
rad: Bzdochy (Heteroptera)
rad: Cikády (Auchenorrhyncha)
Všetky rady počnúc modlivkami a končiac cikádami sa môžu usmrcovať v smrtičke.
rad: Motýle (Lepidoptera)
Nakoniec motýle. Usmrcovanie je rôzne podľa čeľadí a veľkostí. Najjednoduchšie sa usmrcujú denné motýle. Uchopíme ich za telo, medzi palec a ukazovák a miernym tlakom mu stlačíme hruď. Pozor nerozmiagať, vyvinúť jemný tlak a chvýľu podržať.
Nočné motýle sa usmrcujú viacerými spôsobmi. Napríklad lišaje (Sphingidae) sa usmrcujú injekciou chloroformu alebo čpavkovej vody do hrude.
Rôzne menšie druhy ako mory a iné sa usmrcujú v nádobke do ktorej sme kvapli chloroform.

Okrem popísaných metód sú ešte ďalšie, ale tie už presahujú zameranie týchto stránok.

Takto pripravený môžeme ísť do prírody a začať zbierať hmyz.


Posledná aktualizácia: 21.03.2020