ENTOMOLÓGIA pre začiatočníkov - zber hmyzu

---------------------------------------------------------------------------
Na stránkach sa už nepracuje, lebo sú vytvorené nové a rozsiahlejšie strány.
Všetky informácie z tohto webu sú aj tam. A nielen tieto.
Na nové stránky sa presuniete po kliknutí na odkaz:
entomologia.eu

---------------------------------------------------------------------------

Na zber hmyzu bolo vyvinutých veľké množstvo techník a pomôcok k nim. Budeme sa zaoberať tými najjednoduchšími a najľahšie dostupnými technikami a pomôckami k nim. Postupne sem pridám aj niektoré zaujímavé náročnejšie techniky lovu.

Ručný individuálny zber
Na ručný zber nie je treba okrem zručnosti a postupne aj vedomostí nič. Vedomostí o tom, kde a na akej rastline sa ukrýva, žije nami hľadaný hmyz.
Ručný zber pozostáva z prehliadania rôznych kvetov, dutín stromov, spadnutých práchnivých stromov, obracania kameňov a podobne. No postupne zistíte, že potrebujete na odlúpnutie kôry nejaký nástroj. No a tu už príde rada: lepší ako nôž je dláto. Osobne som dolámal niekoľko nožov, kým som neprešiel na dláto a to mi zostalo dodnes.
Ručný zber je pre začiatočníka najjednoduchší a najlacnejší spôsob lovu. Toto Vám vydrží do doby, než vyčerpáte týmto spôsobom lovu svoje okolie a zatúžite aj po iných druhoch hmyzu, ktoré sa nedajú, alebo len veľmi namáhavo dajú chytiť týmto spôsobom. No a tu už nastupujú sofistikovanejšie metódy zberu. Táto metóda bola a je stálym doplnkom každodennej práce loviaceho entomológa.
Šmýkanie
Na šmýkanie sa využíva tzv. šmýkacia sieť. Tento spôsob lovu je oveľa efektívnejší a chytíme ním hmyz ukrytý vo vegetácii, ktorý by sme voľným okom hľadali len márne.
 technika lovu - šmýkanie  šmýkacie siete
Na prvom obrázku technika šmýkania. Na druhom ukážka šmýkacích sietí. Sú ušité z dvoch vrstiev. Vnútro je z jemného monofilového vreca. To je chránené vonkajším na spodu otvoreným vrecom z pevného materiálu. Takýmto šmýkačom sa dá smýkať aj vegetácia s tŕňami a nehrozí potrhanie jemného monofilového vreca.
Šmýkacie siete sa dajú objednať na www.entomology.sk
Sklepávanie
 technika lovu - sklepávanie Na sklepávanie využívame sklepávač. Voľakedy sa na to využívali dáždniky, ktoré tak poslúžili aj ako slnečník, či pri zmene počasia ako dáždnik. Dnes sú to rôzne, ľahké skladacie konštrukcie s rôzne prepracovaním zberným plátnom. Od jednoduchého až po dvojité so suchými zipsami na vyberanie naloveného materiálu. Konštrukcie sú hliníkové, ale aj drahšie z karbónových materiálov. Pomocou palice oklepávame rôzne konáre na stromoch, kríkoch. Hmyz ktorý sedí na listoch vetvičkách, konároch nám padá do podloženého sklepávača. Zo sklepávača si vyberáme to čo nás zaujíma pomocou exhaustora (menšie kusy), alebo rovno do smrtičky (väčšie kusy).
Na obrázku je vidno, ako má exhaustor pripravený vo vrecku na nohaviciach.
Nočný lov na svetlo
Toto je kapitola sama o sebe. Niektoré druhy hmyzu, ktoré majú nočnú aktivitu sa dajú prilákať na svetlo. Vo veľkom tento spôsob lovu využívajú Lepideptorológovia (skrátene motylkári), ktorý sa zaoberajú skupinami nočných motýľov. No aj zberatelia zaoberajúci sa chrobákmi, či inými radmi hmyzu si prídu pri nočnom love na svoje.
Na nočný lov treba špeciálne svetlá obsahujúce vyššiu zložku ultrafialového svetla. Vybrať a zakúpiť si pomôcky na tento druh lovu sa dajú na stránke výrobcu a dodávateľa týchto pomôcok www.entomology.sk.
Zemné pasce
Tieto sa využívajú na lov lezúceho hmyzu alebo hmyzu lákaného zápachom ako sú bystruškovité (Carabidae), mrcinárovité (Histeridae), zdochlinárovité (Silphidae), drobčíkovité (Staphylinidae) a mnohé ďalšie.
Na tento spôsob lovu netreba veľa. Pár plastových pohárov, atraktant, konzervačná tekutina a nástroj na hĺbenie otvorov do zeme. Atraktanty môžu byť rôzne. Napríklad ocot - ten je zároveň aj konzervantom. Jeho nevýhodou je, že po napití sa chrobákom zostávajú v jeho tele zvyšky octu, čo môže neskôr viesť k prehrdzaveniu špendlíka, ktorým je pripichnutý v škatuli (ocot = kyselina octová). Lepším atraktantom je pivo a ako konzervant sa použije Fridex (nemrznúca zmes do auta - obsahuje etylénglykol, ktorý je tým konzervantom. Toto sú pasce, ktoré ihneď usmrtia všetko, čo do nich padne.
Pasce môžu byť tiež s atraktanmi ako kúsok zosmrdeného syra, mäsa, ryby atď. Tieto chytajú živý hmyz, no tu hrozí nebezpečenstvo, že malý hmyz bude zožratý veľkými druhmi. Tak isto sa v takýchto pasciach hmyz zamastí. Veľmi neodporúčam využívať. No pokiaľ chcete, tak je dobré, aby pasca bola viac poschodová a triedila hmyz podľa veľkosti cez sitové dná. Poprípade aby atraktant nebol prístupný ulovenému hmyzu. No takýto druh pasce je už oveľa zložitejší konštrukčne a treba si zvážiť či vynaložená námaha na jej tvorbu stojí za to. Stáva sa, že nám pasce zlikviduje lesná zver alebo aj samotný ľudia, či už z neznalosti, alebo naschvál.
Účinok zemnej pasce sa dá zvýšiť kombináciou zo svetlom.
Nalovený hmyz zo zemnej pasce s pivom nevonia najlepšie a tak sa mi osvedčila metóda pri vyberaní týchto pascí, ocediť cez sitko a presypať do pohára so širokým hrdlom naplneným vodou s čistiacom prostriedkom (napríklad JAR). Pokiaľ som ho priniesol domov, bol čistý, opratý a až tak nezapáchal.
Lov pomocou exhaustora
 Exhaustory Tento spôsob lovu som uviedol ako samostatnú kapitolu, hoci tento spôsob lovu sa uplatňuje pri všetkých doteraz popísaných spôsoboch lovu, okrem lovu do zemných pascí. Je to jednoducho lov malého hmyzu. Či už svietime a lovíme z plachty naletujúci drobný hmyz, sklepávame a zo sklepávača tak isto odsávame drobný hmyz pomocou exhaustora. Pri šmýkaní tak isto zo sieťky vyberáme drobný hmyz pomocou exhaustora a platí to aj pri ručnom individálnom zbere.
Čo to ten exhaustor je? Je to plastová nádoba do ktorej vedú dve hadičky. Jednou hadičkou (tou dlhšou) nasávame pomocou úst vzduch, čím sa vytvorí v nádobe podtlak a druhou (kratšou) hadičkou je hmyz nasatý do nádoby. Samozrejme na hadičke, ktorou nasávame musíme mať sitko, aby sme hmyz nezjedli. Konštrukcia je rôzna, závisí podľa toho aký hmyz lovíme.
Na obrázku niekoľko typov exhaustorov, vrátane profesionálneho v strede.

Hmyz máme nachytaný a môžeme začať s jeho preparáciou.


Posledná aktualizácia: 21.03.2020